Gelezen

Soms denk ik dat iedereen een moment in het leven schrijver is. Zoveel boeken worden er geschreven. Op deze pagina boekrecenties van boeken die over de ontwikkeling van landbouw en voeding zijn verschenen.

……………

BIODIVERS BOEREN

Biodivers Boeren door Jan Willem Erisman & Rosemarie Slobbe is een boek voor diegene die een breed beeld wil krijgen van wat er in de landbouw mogelijk is om het bedrijf toekomstgericht te maken. Het gaat over het vorm geven aan een veerkrachtiger en natuurlijker landbouwsysteem, waarin biodiversiteit de rode draad is. Enerzijds geeft het boek een beeld van veel landbouwpraktische zaken. Voor iemand die de landbouw kent of zelf boer of tuinder is, is het een mooi overzicht van wat er allemaal op een bedrijf speelt. Voor een docent is het een prachtig raamwerk om een lessenreeks aan te koppelen. Voor beleidsmakers is het een prima overzicht van de ontwikkelingsrichtingen die mogelijk zijn en wat er voor nodig is om dat vorm te geven. Voor de consument die meer wil weten van de achtergronden van de landbouw is het boek ook prima leesbaar.

https://www.janvanarkel.nl/boeken/biodivers-boeren/