Voeding

De ontwikkelingen in de landbouw worden bepaald door de ontwikkelingen in de voeding. Op deze pagina artikelen die de trends en perspectieven weergeven. De grote lijn daarin is dat dierlijk eiwit plaats maakt voor plantaardig eiwit. Ook zal moeten maken als we de wereld gevoed willen houden. Deze pagina is echter geen pleidooi voor dierloze landbouw. In tegendeel, het dier heeft in de landbouw een zeer waardevolle rol.

Veel meer lezen over voeding in relatie tot landbouw, klimaat en voetafdruk? Ga naar https://www.foodlog.nl/ , een organisatie met een onderzoekende en zeker ook blik op de ontwikkelingen op gebied van voeding, landbouw, gezondheid en klimaat.

Imke de Boer, hoogleraar veehouderij (foto WUR)

…………………..

Imke de Boer, hoogleraar veehouderij bij Wageningen UR, heeft een heldere visie op het aandeel van vee in de landbouw en de consumptie van dierlijk eiwit die daar bij past. Lees daarover in een artikel dat verscheen in 2016 verscheen in De Bedrijfsadviseur, uitgegeven door Agri Vaknet.

De relatie tussen benodigde hectares landbouwgrond en de consumptie van dierlijk eiwit. Europa zit rond 50 gram per dag, het laagste landgebruik wordt bereikt rond 20 gram per dag (bron Imke de Boer)

Foodlog

‘80% landbouwgrond gebruikt voor dierlijke productie’

Overgenomen van de website van foodlog. Het is een artikel uit 2014, maar de ontwikkelingen wereldwijd zijn nog niet veel anders dan toen. In Nederland is inmiddels een stevige ontwikkeling richting plantaardig eiwit in gang. Dat Vion in de wereld van vegetarische producten is gestapt is een niet te ontkennen trendsignaal.

80% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor dierlijke productie. Dat stelt het World Watch Institute dat de wereld duidelijk wil maken dat vlees vanzelf heel duur wordt als we er niet zuiniger mee om gaan.

Recordvleesproductie in 2013
De wereld heeft nog nooit zoveel vlees geproduceerd als in 2013, volgens cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO): 308,5 miljoen ton. Dat is een vervierdubbeling in de afgelopen 50 jaar, of 25 keer zoveel als in 1800.
Ondanks dat vlees duurder is geworden, zijn we er toch niet minder van gaan eten: Gemiddeld was de vleesconsumptie in 2013 42,9 kilo per wereldburger. Maar dat is ongelijk verdeeld: in de industriële landen ligt de vleesconsumptie op 75,9 kilo per capita, tegen 33,7 kilo karkasgewicht per inwoner in zich ontwikkelende landen.

80% van het landbouwareaal
Bijna 70% van het landbouwareaal wordt gebruikt om dieren te laten grazen, en nog eens 10% om gewassen te verbouwen die voor veevoer gebruikt worden. Rundvleesproductie is het minst effectief: 60% van ’s werelds landbouwgronden wordt daarvoor ingezet maar rundvlees levert uiteindelijk nog geen 5% van ’s werelds eiwitten op, zegt uit het rapport.

Zorgelijk: water en antibiotica
Andere zorgelijke ontwikkelingen bij de wereldvleesproductie zijn het waterverbruik en gebruik van antibiotica. De landbouw gebruikt wereldwijd 70% van het beschikbare water, en daarvan wordt een derde gebruikt om veevoergewassen (granen) te verbouwen. Voor een kilo rundvlees is meer dan 15.000 liter water nodig. Voor een kilo rijst, eieren of aardappelen is dat respectievelijk 3.400, 3.300 en 255 liter. Van alle granen die wereldwijd verbouwd worden, gaat 40% naar de vleesproductie. Mens en dier zijn daarmee elkaars directe concurrenten, schrijft Michael Renner, de opsteller van het rapport.

In de vleesindustrie wordt nog altijd grootschalig gebruik gemaakt van antibiotica: als groeibevorderaar en preventief tegen ziekten in de intensieve veehouderijen. In 2011 werd in de VS alleen 13.600 ton (!) antibiotica ingezet in de vleesindustrie – voor mensen was dat 3.500 ton. Naar schatting wordt in China overigens meer dan 100.000 ton antibioca gebruikt in de vleesindustrie.

Wat te doen
Het rapport pleit voor een aantal alternatieven om de huidige impact van de vleesproductie op het milieu en onze gezondheid te verminderen. ‘Oplossingen als het overstappen op gras en andere planten in plaats van graan, natuurlijke mest in plaats van kunstmest en een einde aan de intensieve industriële veehouderij zijn een eerste stap. Maar bewust kiezen voor wat we eten maakt ook een groot verschil. Tot het moment dat bredere ingrepen het vleesproductiesysteem veranderen, betekent minder vlees eten, of ander vlees (met een kleinere impact, bijv. kip en varken) eten ook al kiezen voor een minder bronnen-uitputtend leven’, aldus WorldWatch.